Sākums › 
 

Veicam mērinstrumentu kalibrēšanu (tehnisko pārbaudi).
 

Nr.

Apkopes un pārbaudes izmaksu izcenojums

Cena EUR
(bez PVN)

Cena EUR
(bez PVN)

    Pilna apkope ar kalibrēšanu Kalibrēšana bez apkopes
1   Optiskais nivelieris 33,00€ 25,00€
2   Lāzera nivelieris 41,50€ 33,50€
3   Optiskais teodolīts 91,00€ 41,50€
4   Elektroniskais teodolīts 99,50€ 50,00€
5   Elektroniskais tahimetrs 190,50€ 140,50€
6   Atstarotājs (prizma) 25,00€  
7   Krusta lāzeris 21,00€ / 29,00€  
8   Līmeņrāža pārbaude 12,50€  
9   Mērriteņa kalibrēšana (mehāniskā mērriteņa)   25,00€
10   Mērriteņa kalibrēšana (digitālā mērriteņa)   -
11   Remontdarbu izmaksas (1h) 33,50€