I-V 9:00 - 17:00

Celubuve24.lv lietošanas noteikumi

1. Vispārīgie noteikumi

1.1 Šie lietošanas noteikumi, turpmāk - Lietošanas noteikumi, nosaka tīmekļa lapas www.celubuve24.lv, turpmāk- Ceļubūve24.lv, lietošanas kārtību.
1.2 Ceļubūve24.lv ir preču katalogs, kurā uzņēmumi SIA "HIKE", reģ. nr. 48503015572, juridiskā adrese: 
"Pērles", Annenieku pag., Dobeles nov., LV-3718, faktiskā adrese Mežapurva iela 5, Rīga, LV-1064 un SIA "VAN BERDE", reģ. nr. 48503018973, juridiskā adrese: Ezermalas iela 6 k-3, Rīga, LV-1006, faktiskā adrese Mežapurva iela 5, Rīga, LV-1064, sadarbībā ar ārzemju un pašmāju piegādātājiem piedāvā plašu preču klāstu ceļu būvei un uzturēšanai, aprīkojumu teritoriju, pagalmu, autostāvvietu, noliktavu aprīkošanai, kā arī citas noderīgas preces.
1.3 Lietotājs ir rīcībspējīga fiziskā vai juridiskā persona, kas iepērkas Ceļubūve24.lv.
1.4 Ja Lietotājs iegādājas Ceļubūve24.lv piedāvātās preces, šie Lietošanas noteikumi tiek uzskatīti par juridiski saistošu dokumentu, kurā noteiktas pušu tiesības un pienākumi, saistībā ar preču iegādi, samaksu par tām, kā arī preču piegādes un atgriešanas nosacījumi.
1.5 Ja Lietotājs iegādājas preces Ceļubūve.lv, ir uzskatāms, ka Lietotājs ir iepazinies ar šiem Lietošanas noteikumiem un tiem piekrīt. Lietotājs piekrītot Lietošanas noteikumiem, apstiprina, ka tam ir tiesības reģistrēties un iegādāties preces interneta veikalā Ceļubūve24.lv.
1.6 Ja Lietotājs mēģina jebkādā veidā kaitēt Ceļubūve24.lv darbībai, stabilitātei, drošībai vai citādi neievēro šos Lietošanas noteikumus, Ceļubūve24.lv ir tiesības atcelt Lietotāja reģistrāciju vai citādi ierobežot Lietotāja piekļuvi interneta veikalam Ceļubūve24.lv.
1.7 Ceļubūve24.lv patur tiesības vienpusēji grozīt un papildināt Lietošanas noteikumus. Lietotājam iepērkoties Ceļubūve24.lv, tiek piemēroti Lietošanas noteikumi, kas ir spēkā preču pasūtīšanas brīdī, tādēļ Lietotājam ir jāiepazīstas ar Lietošanas noteikumiem katrā iepirkšanās reizē.
1.8 Ceļubūve24.lv patur tiesības mainīt preču cenu vai arī noteikt precēm speciālo cenu. Preces Lietotājam tiek pārdotas par cenām, kas ir spēkā preču pasūtījuma veikšanas brīdī.

2. Personas datu aizsardzība

2.1 Iepirkties Ceļubūve24.lv sistēmā var tikai reģistrēti Lietotāji. Veicot pirkumu, Lietotājam ir jāievada e-pasts, parole, jānorāda personas veids – fiziska vai juridiska persona. Ja persona ir fiziska, tad papildus jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, piegādes adrese, tālruņa numurs un e-pasts. Ja persona ir juridiska, jānorāda uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas numurs, banka, bankas kods, bankas konta numurs, juridiskā adrese, piegādes adrese, kontaktpersonas vārds, uzvārds un telefona numurs. Lai piekļūtu personīgajam lietotāja kontam Ceļubūve24.lv , obligāti jānorāda e-pasts un parole.
2.2 Lietotājs ir pilnībā atbildīgs par reģistrācijas veidlapā norādīto datu pareizību. Ja Lietotājs reģistrācijas formā norādījis neprecīzus datus, Ceļubūve24.lv nav atbildīga par datu nepareizību un no tā izrietošajām sekām.
2.3 Lietotājs ir atbildīgs par savu reģistrācijas datu drošību. Lietotājs apņemas uzglabāt un nenodot trešajām personām savus reģistrācijas datus Ceļubūve24.lv. Ja reģistrācijas datus izmanto kāda trešā persona, viņš tiek uzskatīts par Lietotāju. Ja Lietotājs pazaudē reģistrācijas datus vai arī Lietotājam rodas aizdomas par to, ka viņa reģistrācijas datus varētu būt ieguvusi trešā persona, Lietotājam ir nekavējoties jāinformē par to Ceļubūve24.lv, izmantojot saziņas līdzekļus, kas ir uzskaitīti Ceļubūve24.lv sadaļā – “Kontakti”.
2.4 Lietotājs, piekrītot šiem Lietošanas noteikumiem, piekrīt, ka uz norādīto e-pastu tiks nosūtīti paziņojumi, kas nepieciešami pasūtījuma, apmaksas un piegādes informācijas sniegšanai.
2.5 Ceļubūve24.lv garantē, ka Lietotāja dati tiks izmantoti tikai preču iegādes un tiešā mārketinga nolūkos.
2.6 Ceļubūve24.lv apņemas neizpaust Lietotāja personas datus trešajām personām, izņemot Ceļubūve24.lv partneriem, kas nodrošina preču piegādi Lietotājam vai sniedz citus ar pasūtījumu izpildi saistītos pakalpojumus.

3. Pasūtījumu veikšana

3.1 Lai varētu veikt preču pasūtījumu Ceļubūve24.lv sistēmā, nepieciešams reģistrēties.
3.2 Interneta vietnē Ceļubūve24.lv iespējams veikt preču pasūtījumu šādos veidos: nosūtot e-pastu, veicot pasūtījumu Ceļubūve24.lv sistēmā vai izvēloties preci uz vietas ofisā, veicot samaksu par precēm ar pārskaitījumu uz vietas vai ar norēķinu karti.
3.3 Ja Lietotājs iepērkas Ceļubūve24.lv sistēmā: kad Lietotājs e-pastā būs saņēmis reģistrācijas apstiprinājumu, pasūtījuma noformēšana ir sekojoša: Lietotājs izvēlas nepieciešamās preces, pievienojot tās preču grozam. Apstiprinājuma brīdī pasūtījums tiek nosūtīts tālākai apstrādei. Pasūtījums tiek apstrādāts pēc iespējas īsā laika posmā, nepieciešamības gadījumā tiek veikta arī telefoniska saziņa ar Lietotāju, lai precizētu preces pieejamību, laiku vai citas pasūtījuma detaļas.
3.4 Ja Ceļubūve24.lv neizdodas sazināties ar Lietotāju 3 (trīs) darba dienu laikā kopš pasūtījuma noformēšanas, pasūtījums tiek atcelts.

4. Preču cenas un samaksas kārtība

4.1 Preču cenas Ceļubūve24.lv norādītas EUR – ar cenā iekļautu un neiekļautu PVN.
4.2 Lietotājs maksā par precēm, šādos veidos:
4.2.1 ar bankas pārskaitījumu;
4.2.2 izmantojot internetbanku, veicot samaksu uz vietas Ceļubūve24.lv ofisā, uzrādot darījuma Maksājuma uzdevumu.
4.2.3 ar norēķinu karti uz vietas ofisā.

5. Preču piegāde

5.1 Lietotājs, izvēloties piegādes pakalpojumu, apņemas norādīt precīzu piegādes adresi.
5.1.1 preces var piegādāt Ceļubūve24.lv vai viņa pilnvarots pārstāvis;
5.1.2 Lietotājs apņemas pieņemt preces no kurjera;
5.2 preces piegāde tiek veikta uz visiem Latvijas reģioniem un citām valstīm.
5.3 piegādes maksa uz noteiktu pilsētu, valsti ir atkarīga no preču kopējā svara un izmēra, piegādes pakalpojums tiek izskatīts individuāli, ierakstot piezīmi pasūtījuma veikšanas laikā Ceļubūve24.lv sistēmā, piezvanot vai atrakstot e-pastu par nepieciešamo piegādi uz konkrēto vietu. Pasūtījuma administrators noskaidro piegādes izmaksas, vēlāk to paziņojot Lietotājam.
5.4 Ceļubūve24.lv darīs visu iespējamo, lai nodrošinātu to, ka pasūtītās preces tiktu piegādātas pēc iespējas ātrāk. Aptuvenais piegādes laiks, ja prece ir noliktavā, ir 1-3 (viena līdz trīs) darba dienas. Ja prece nav uz vietas un tiek pasūtīta no tiešā ražotāja, preces piegādes laiks var aizņemt pat 1-3 (viena līdz trīs) nedēļas.
5.5 Ja Lietotāja norādītajā piegādes adresē Lietotājs nav atrodams, Ceļubūve24.lv ir tiesības preces nodot jebkurai citai norādītajā adresē esošajai pilngadīgajai personai, bet Lietotājam nav tiesību izteikt Ceļubūve24.lv jebkādas pretenzijas par preču piegādi neatbilstošajai personai.
5.6 Ja preču piegāde Lietotājam nav iespējama Lietotāja vainas vai no Lietotāja atkarīgu apstākļu dēļ (Lietotājs ir norādījis nepareizu adresi, norādītajā adresē Lietotājs nav sastopams, norādītajai adresei nevar piekļūt u. c.), preces netiek sūtītas atkārtoti, pasūtījums tiek atcelts, Lietotājs saņem atpakaļ naudu tikai par preci, piegādes maksa netiek atmaksāta.
5.7 Pēc preču saņemšanas Lietotājs vai viņa pārstāvis pārbauda preču atbilstību pasūtītajam un paraksta rēķinu, pavadzīmi vai citu nodošanas/pieņemšanas dokumentu. Parakstot rēķinu, pavadzīmi vai citu nodošanas/pieņemšanas dokumentu Lietotājs vai viņa pārstāvis apliecina, ka preces ir nodotas labā stāvoklī. Visos gadījumos, kad kurjers piegādā preci Lietotājam, ja preces iepakojums ir saburzīts, slapjš vai citādi bojāts no ārpuses, Lietotājam sūtījuma saņemšanas apstiprinājumā jānorāda (jāuzraksta komentārs) vai jāuzraksta atsevišķs akts par šādiem defektiem. Lietotājam tas jādara kurjera klātbūtnē. Ceļubūve24.lv neatbild par tādam preču nepilnībām, kas bija acīmredzamas piegādes brīdī, bet netika norādītas preču piegādes apstiprinājumā.

6. Informācijas apmaiņa

6.1 Ceļubūve24.lv sazinās ar Lietotāju, izmantojot e-pastu, e-pasta adresi vai tālruņa numuru. Lietotājs var izmantot jebkādus saziņas veidus, kas ir uzskaitīti Ceļubūve24.lv sadaļā - Kontakti.

7. Atbildība

7.1 Ceļubūve24.lv nav atbildīga par Ceļubūve24.lv veikala attēlos redzamo preces krāsu, formu vai citu parametru neatbilstību faktiskajām preču īpašībām. Preču attēliem var būt arī ilustratīvs raksturs. Preces attēls var tikt parādīts arī pilnā komplektācijā. Nedrošības gadījumos vēlams sazināties ar Ceļubūve24.lv, lai precizētu preces patieso, reālo komplektāciju.
7.2 Ceļubūve24.lv nav atbildīga par kavēšanos ar saistību izpildi vai to nepildīšanu, vai cita veida neizpildi, kas radusies tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri ir ārpus Ceļubūve24.lv saprātīgas kontroles, kas ietver, bet neaprobežojas ar streikiem, valdības rīkojumiem, karadarbību vai nacionālā mēroga ārkārtas stāvokli, terorisma draudiem vai terorisma aktiem, vides vai klimata anomālijām, neizpildi no trešo personu puses, traucējumiem interneta savienojumā, kā arī datora iekārtu un programmatūras darbības atsacīšanos. Šādu nepārvaramas varas apstākļu gadījumā Ceļubūve24.lv centīsies novērst radušos kavējumus pēc iespējas ātrāk.
7.3 Visas vietnē publicētās tekstuālās informācijas un grafisko attēlu kopēšana ir aizliegta. Vietnē izvietotais Ceļubūve24.lv zīmols un ar to saistītie papildelementi pieder Ceļubūve24.lv, un nav izmantojami bez Ceļubūve24.lv rakstiskas piekrišanas.

8. Citi noteikumi

8.1. Attiecības starp Lietotāju un Ceļubūve24.lv regulē šie Lietošanas noteikumi, kā arī Latvijas Republikas tiesību akti.
8.2. Radušos jautājumu vai domstarpību gadījumā, Lietotājs telefoniski vai, izmantojot e-pastu, sazinās ar Ceļubūve24.lv administrāciju. Visas radušās domstarpības puses pēc iespējas ātrāk risina pārrunu ceļā.