I-V 9:00 - 17:00

Kā izvēlēties Jums nepieciešamo ceļa zīmi?
 
Jums jāzina 3 lietas:
 
  1. Kādam ātrumam paredzēta ceļa zīme (līdz 70km/h vai līdz 90km/h);
  2. Ceļa zīmes izmēra grupa (katrai ceļa zīmei specifiski izmēri, bet pārsvarā 1. vai 2.izmēra grupa);
  3. Atstarojošā materiāla (līmplēves) klase (1. vai 2. atstarošanas klase).

Braukšanas ātrumam līdz 70km/h ieteicams izvēlēties:
1.klases atstarojošo līmplēvi
1. izmēra grupu


IZMANTOŠANA:
Ārpus apdzīvotas vietas - ceļi ar 1 vai 2 braukšanas joslām, kur atļautais braukšanas ātrums, kas mazāks par 70km/h (A III un zemākas kategorijas ceļi).
Apdzīvotās vietās - pilsētu un apdzīvotu vietu ceļi vai ielas ar 1 brauktuvi un ar 1 vai 3 braukšanas joslām.Braukšanas ātrumam līdz 90km/h ieteicams izvēlēties:
2. klases atstarojošo līmplēvi vai 1.klases atstarojošo līmplēvi
2. izmēra grupu

IZMANTOŠANA:
Ārpus apdzīvotas vietas - ceļi ar 1 vai 2 braukšanas joslām, kur atļautais braukšanas ātrums, kas lielāks par 70km/h (A III un zemākas kategorijas ceļi).
Apdzīvotās vietās - pilsētu un apdzīvotu vietu ceļi vai ielas ar 1 brauktuvi un ar 1 vai 3 braukšanas joslām.Ceļa zīmēm ir atbilstoši sertifikāti un atbilstības deklarācijas.
Atbilst LVS 77-1;2;3:2010 un  LVS EN 12899-1 Latvijas Valsts standartam.